Wiara podstawą

Człowiek z natury jest wierzący. Przecież w mniejszym, lub większym stopniu wierzymy różnym ludziom. Wierzymy partnerowi, wierzymy naszym dzieciom, wierzymy naszym rodzicom itd. Można by powiedzieć, że wiara przypisana jest naszej naturze. Człowiek potrzebuje wierzyć.
A jak jest NASZA WIARA w stosunku do Najwyższego, w stosunku do samego Pana Boga ? Na ile jest ona mocna ? Czy nasza wiara wzmacnia się tylko wtedy, gdy nic innego już nie pomaga. I dopiero wtedy zaczynamy potrzebować pomocy Opatrzności, a tym samym zaczynamy wierzyć. Czy NASZA WIARA mogłaby przenosić skały ? Czy jest raczej tak mała, jak ziarnko gorczycy. Z pewnością też taka gorzka dla Pana Boga, który zna nasze nawet najskrytsze myśli i wie, że NASZA WIARA niejednokrotnie jest słaba, albo interwencyjna, wzmaga się w chwili naszego zagrożenia.
Pana Boga nie da się oszukać, nie da się działać pod przykrywką, gdyż moc Boska zna nas na wylot. Gdy stajemy przed Najwyższym musimy byc szczerzy, gdyz inna forma nie ma sensu.. Stając przed Panem Bogiem posiadamy nagą swoją duszę. Wtedy nasza wiara, bądź niewiara nie posiada żadnej szaty.


Według świętego Augustyna Bóg jest przyczyną wszystkiego. Natomiast dla człowieka najważniejsze są rozum i wiara w Boga. Święty Augustyn głosił, że w państwie powinna być sprawiedliwość, a przyczyn wspólnot ludzkich i jedności należy szukać w Bogu. Według niego istnieją dwa państwa. Państwo ziemskie – złe oraz państwo niebieskie – dobre. O powstaniu państwa decyduje zawsze pewien rodzaj miłości. Państwo potrzebne jest wszystkim, ale prawdziwe państwo mogą stworzyć jedynie chrześcijanie, ponieważ o życiu obywatelskim decyduje wiara. Święty Augustyn twierdził, że władza jest jedynie posługą, a głównym celem państwa jest zapewnienie pokoju jako najważniejszej wartości, żeby zapewnić pokój potrzebne są prawa, które konkretyzują reguły pokoju. Żadna władza nie może działać poza, ani ponad prawem. Święty Augustyn Wyróżniał 3 rodzaje praw: wieczyste prawo boże, naturalne i doczesne. Zgodnie z jego wizją państwa ład prawny powinien być ładem hierarchicznym, który układałby prawa boskie tak by odzwierciedlały reguły mądrości Bożej. Kary w społeczeństwie mogą być stosowane w celu utrzymania pokoju w państwie.